Ekonomi
 
Site

Ekonometri - M

 
Ekonometri-M - Sitemize Hogeldiniz
EkonometriM
Sitemize Hogeldiniz
 

EKONOMETRST FACEBOOK GRUBU

-----------------------------------------

ECONOMETRIST FACEBOOK GRUBU

-----------------------------------------

BIZE ULAIN - INFO@EKONOMETRIM.ORG

Forumdaki konuyu Facebook a vb. eklemek---

-----------------------------------------

Ekonometri, ekonomi (iktisat) ve istatistiin birleiminden oluan bir bilim daldr. Ekonometri ile uraan kiilere "matematiksel iktisat" da denebilir. Ekonometri eitimi ktisat teorisi, matematik ve istatistiin birleimiyle ortaya kan ancak bu bilim dalnn her birinden ayr bir bilim dal olarak tanmlanmaktadr.

Ekonometrinin temel amac, matematik ve istatistikten yararlanmak suretiyle eitli iktisadi sorunlar analiz etmek ve en uygun iktisadi kararlarn alnmasn salamaktr.

Ekonometri blmleri, iktisat blmlerinden farkl olarak iktisat yannda matematik ve istatistii de bilen elemanlar yetitirmeyi amalamaktadr.

Trkiye' de ekonometri ile ilgili almalara 1960'l yllarda planl kalknma almalar ile balamtr. Bu yllardan itibaren Trkiye ekonomisinin yapsal analizi ile ilgilendiinden, ekonominin ileyiinin anlalmas nem kazanm ve ekonometrik modeller kurulmaya allmtr.

Alnt: marmara.edu.tr
-----------------------------------------------------------------

Ekonomik kuramlarn istatistiksel ve matematiksel yntemlerle snanmasn ve ekonomi ile ilgili verilerin yorumlanmasn salayan bilim daldr. Gnmzde daha gl bilgisayar ve yazlmlarn varlyla ekonometrik analizlerin gc artmtr.

Ekonometri, istatistik bilimi ile domutur.

Etimolojik olarak "ekonomik lm" anlamna gelmektedir. Matematiksel ktisat, statistik ve Ekonomi Teorisi'nin bir birleiminden oluur. Ekonomik teorinin amprik analizle snanmasn mmkn klar.

rnein; talep erisinin Ekonomi Teorisinin ngrd gibi aa doru eimli (negatif eimli) olup olmad ekonometrik yntemlerle test edilir. Ekonomi Teorisi eim katsaysnn kesin deeri hakknda bir yorumda bulunmazken, Ekonometri ile eim katsaysnn deeri kestirilmeye allr. Talep erisi rneinde bir maln fiyatnda meydana gelen bir birimlik artn, talep miktarnda herhangi bir azalmaya yol ap amad, azalma oluyorsa belli bir aralkta yaklak olarak ne kadar bir azalmay beraberinde getirdii ekonometri ile llr.

Ekonometrinin en ok kullanlan yntemi Regresyon Analizi'dir.

Ekonometrik zmlemeler iki ana dalda incelenebilir.

1 - Zaman serisi analizi
2 - Yatay kesit analizi

Zaman serisi analizi deikenlerin bir zaman aral zerindeki deerlerini ve bu deerlerin farkl deikenler iin birbirleriyle karlatrlmasna dayanr.

Yatay kesit analizi ise tek bir zaman noktasnda farkl deikenlerin incelenmesine dayanr.

rnein; 1990-2000 yllar arasnda ekonomik byme ve istihdam arasndaki iliki tek bir lke iin incelendiinde zaman serisi analizi, 1990 yl zerinde farkl lkelerin istihdam ve ekonomik byme rakamlar incelendiinde yatay kesit analizi yaplm olur.

Zaman serileri ve yatay kesit verileri bir arada kullanldnda ise panel veri analizi denen yntem uygulanr.

rnee gre bu analiz 1990 ile 2000 yllar arasnda 20 farkl lkenin istihdam ve ekonomik byme rakamlar analiz edildiinde panel veri teknikleri kullanlr.

Basit bir Ekonometrik Model

Kiisel harcamalar = Harcama eilimi*Gelir + Tesadfi bir hata deikeni

Byle bir model klasik en kk kareler yntemiyle zldkten sonra her bir gelir miktar iin yaklak ne kadar harcama yaplaca tahmin edilebilir.

Bu modelin salkl tahmin vermesi iin hata teriminin istenen baz zelliklere sahip olmas gerekir. Aksi taktirde ise yanltc sonular elde edilebilir.

Kaynak: tr.wikipedia.org/ ...

Gnderen , Sal, 19 Ocak 2010 19:32 Yorumlar(0), Hepsini Oku
 
By Zeuder APREMIERS

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it
Bu safya 0.02417 saniyede 11 sorguyla oluturuldu

Ekonometri ve ekonomiye dair ekonometristlere ozel site